Informations sur l'utilisateur.
Date Mot Écouter Votes
19/09/2018 Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. [vi] Prononciation de Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. 0 votes
19/09/2018 Tôi nhận hàng ở đâu? [vi] Prononciation de Tôi nhận hàng ở đâu? 0 votes
19/09/2018 Tôi có hóa đơn [vi] Prononciation de Tôi có hóa đơn 0 votes
19/09/2018 Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? [vi] Prononciation de Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? 0 votes
19/09/2018 Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? [vi] Prononciation de Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? 0 votes
19/09/2018 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Prononciation de Bán anh em xa, mua láng giềng gần 0 votes
19/09/2018 Gà ăn không hết bạc [vi] Prononciation de Gà ăn không hết bạc 0 votes
19/09/2018 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Prononciation de Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 0 votes
19/09/2018 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Prononciation de Gà cùng chuồng đá lẫn nhau 0 votes
19/09/2018 Kết cỏ ngậm vành [vi] Prononciation de Kết cỏ ngậm vành 0 votes
19/09/2018 Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. [vi] Prononciation de Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. 0 votes
19/09/2018 Xấu dây tốt củ [vi] Prononciation de Xấu dây tốt củ 0 votes
19/09/2018 Tham thực cực thân [vi] Prononciation de Tham thực cực thân 0 votes
19/09/2018 ước lệ tượng trưng [vi] Prononciation de ước lệ tượng trưng 0 votes
19/09/2018 Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không [vi] Prononciation de Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không 0 votes
19/09/2018 Tôi lấy thìa được không? [vi] Prononciation de Tôi lấy thìa được không? 0 votes
19/09/2018 Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất [vi] Prononciation de Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất 0 votes
19/09/2018 Hân hạnh được gặp anh (chị) [vi] Prononciation de Hân hạnh được gặp anh (chị) 0 votes
19/09/2018 Trường trung học phổ thông [vi] Prononciation de Trường trung học phổ thông 0 votes
19/09/2018 Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc [vi] Prononciation de Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 0 votes
19/09/2018 Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn [vi] Prononciation de Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn 0 votes
19/09/2018 Giết gà lấy trứng [vi] Prononciation de Giết gà lấy trứng 0 votes
19/09/2018 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Prononciation de Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 0 votes
19/09/2018 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Prononciation de Ông nói gà, bà nói vịt 0 votes
19/09/2018 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Prononciation de Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? 0 votes
19/09/2018 chủ nhật [vi] Prononciation de chủ nhật 0 votes
19/09/2018 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Prononciation de Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần 0 votes
19/09/2018 thứ bảy [vi] Prononciation de thứ bảy 0 votes
19/09/2018 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Prononciation de Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. 0 votes
19/09/2018 thứ sáu [vi] Prononciation de thứ sáu 0 votes