Langue:

Minnan

[nan]

Revenir à Minnan

  • Prononciation de 七
  • Prononciation de 六
  • Prononciation de 五
  • Prononciation de 四
  • Prononciation de 三
  • Prononciation de 目屎 目屎
  • Prononciation de 地藏王菩薩 地藏王菩薩