Langue:

Bavarois

[bar]

Revenir à Bavarois

 • Prononciation de juli juli
 • Prononciation de Bertl Bertl
 • Prononciation de Adolf Adolf
 • Prononciation de bacha bacha
 • Prononciation de Adolf Hitler Adolf Hitler
 • Prononciation de Kotz Kotz
 • Prononciation de schof schof
 • Prononciation de Janka Janka
 • Prononciation de Batz Batz
 • Prononciation de Pfenning Pfenning
 • Prononciation de Beuschel Beuschel
 • Prononciation de Bredl Bredl
 • Prononciation de Schöps Schöps
 • Prononciation de Fanny Fanny