Langue: Zhuang [Vahcuengh]

Revenir à Zhuang

 • Prononciation de de de
 • Prononciation de a a
 • Prononciation de BAE BAE
 • Prononciation de 吃饭 吃饭
 • Prononciation de dog dog
 • Prononciation de na na
 • Prononciation de ok ok
 • Prononciation de gang gang
 • Prononciation de 汉语 汉语
 • Prononciation de bit bit
 • Prononciation de 什么 什么
 • Prononciation de AI AI
 • Prononciation de ae ae
 • Prononciation de cup cup
 • Prononciation de rap rap
 • Prononciation de son son
 • Prononciation de saw saw
 • Prononciation de bak bak
 • Prononciation de dot dot
 • Prononciation de bei bei
 • Prononciation de but but
 • Prononciation de gai gai
 • Prononciation de Mae Mae
 • Prononciation de bien bien
 • Prononciation de bag bag
 • Prononciation de Roi Roi
 • Prononciation de Max Max
 • Prononciation de UK UK
 • Prononciation de Gyu Gyu
 • Prononciation de get get
 • Prononciation de sim sim
 • Prononciation de meh meh
 • Prononciation de Daeng Daeng
 • Prononciation de baek baek
 • Prononciation de bi bi
 • Prononciation de hau hau
 • Prononciation de vet vet
 • Prononciation de nou nou
 • Prononciation de ring ring
 • Prononciation de raemx raemx
 • Prononciation de bat bat
 • Prononciation de huj huj
 • Prononciation de Sam Sam
 • Prononciation de go go
 • Prononciation de Linh Linh
 • Prononciation de sik sik
 • Prononciation de HU HU
 • Prononciation de da da
 • Prononciation de ho ho
 • Prononciation de mwngz mwngz
 • Prononciation de han han
 • Prononciation de daw daw
 • Prononciation de duz duz
 • Prononciation de Gun Gun
 • Prononciation de baet baet
 • Prononciation de Aek Aek
 • Prononciation de Bouxcuengh Bouxcuengh
 • Prononciation de Cuengh Cuengh
 • Prononciation de cib cib
 • Prononciation de rum rum
 • Prononciation de ek ek
 • Prononciation de IJ IJ
 • Prononciation de up up
 • Prononciation de 杜甫 杜甫
 • Prononciation de mug mug
 • Prononciation de raiz raiz
 • Prononciation de gou gou
 • Prononciation de lau lau
 • Prononciation de lik lik
 • Prononciation de Dieb Dieb
 • Prononciation de bya bya
 • Prononciation de Fuj Fuj
 • Prononciation de non non
 • Prononciation de rox rox
 • Prononciation de lai lai
 • Prononciation de coek coek
 • Prononciation de dai dai
 • Prononciation de sing sing
 • Prononciation de byanouq byanouq
 • Prononciation de maj maj
 • Prononciation de me me
 • Prononciation de dox dox
 • Prononciation de Rin Rin
 • Prononciation de Noh Noh
 • Prononciation de congh congh
 • Prononciation de ej ej
 • Prononciation de min og bae leux ,he has been out min og bae leux ,he has been out
 • Prononciation de hwnz hwnz
 • Prononciation de LAN LAN
 • Prononciation de cwz cwz