Langue: Paluan [A tekoi er a Belau]

Revenir à Paluan

  • Prononciation de sensei sensei
  • Prononciation de Ngerulmud Ngerulmud
  • Prononciation de Melekeok Melekeok
  • Prononciation de Chad Chad
  • Prononciation de bento bento
  • Prononciation de Belau Belau
  • Prononciation de tuu tuu
  • Prononciation de Koror Koror